Ticari alanda açık düşmüyor

0
1257

Sezer Hoti

Kosova 2019 yılına da aynı ticari eğilimler ile girdi. Yüksek ticaret açığı 2019 yılının ilk verilerine de yansıdı. Sırbistan’a uygulanan % 100 ek vergi, bu ülke ile ticareti azaltmasına rağmen, birçok sektörde yerli ürünlerle ikame yapılamaması nedeniyle dış ticaret açığının kapatılması yönünde olumlu bir rol oynamadı.

Kosova İstatistik ajansı (ASK), şubat ayı sonunda yapmış olduğu paylaşımda 2019 yılının Ocak ayı için ihracat ve ithalat akışlarına ilişkin dış ticaret verilerini paylaştı.
Paylaşılan bu verilere göre, Kosova dış ticaretinde açığın devam ettiğini ve en büyük sorunun ihracatın ithalatı karşılama oranının eksi yönde olduğunu bildirdi.

Ocak 2019’ da ihracatın 23,4 milyon euro, ithalatın ise 190,4 milyon euro olduğu gözlemlendi. Bir önceki yılın ocak ayı ile kıyaslandığında ise, % 2,1 oranıyla açığın azaldığı bildirildi. Yapılan açıklamada, ihracatın (%-4.3) ve ithalatın (%-2.3) düzeyinde bir düşüş yaşandığı kaydedildi.

İhracat gruplarının ana verilerine göre; İhracatın %36,8’i ana metallerden ve bunlardan elde edilen ürünlerden, %13,2’si plastik, lastik ve bunlardan oluşan ürünlerden, %12,2’si mineral ürünlerden, %7,1’ i makine, mekanik ve elektrikli ekipmanlardan oluşmaktadır. % 6,1’i çeşitli mamul eşyalardan, %5,4’ü hazır gıdalardan, içecekler ve tütünden, % 4,9’u bitkisel ürünlerden olduğu belirtildi.

Öte yandan, ithalatın ana grupları verilerine göre; % 18,1 mineral ürünlerden, % 11,8 hazır gıdalar, içecekler ve tütünden, % 11,4 makine, mekanik ve elektrikli ekipmandan, % 8,5’i ana metaller ve bunlardan yapılmış ürünlerden, % 8,5 taşıma araçlarından, % 7,9’u kimya sanayi ürünlerinden, % 5,5’i plastik, lastik ve bunlardan elde edilmiş ürünlerden kaynaklandığı kaydedildi.

Kosova’nın Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı, %40,8 artışla 8,9 milyon euroya veya toplam ihracatın yaklaşık %38’ine ulaştı. Avrupa Birliği ülkelerine ihracat başlıca şu ülkelere yapılmaktadır:  Almanya (%9,3), İtalya (%8,5), Hollanda (%5,2) ve Büyük Britanya (%3,9).

Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalat ise, %55,5 artış ile yaklaşık 99,2 milyon euroya veya toplam ithalatın %52,1’ine denk gelmiştir.  İthalatta en yüksek payı Almanya (%11,7), Slovenya (%7,3), Yunanistan (%6,2), İtalya (%4,8) ve Bulgaristan’ın (%4,3) oranında aldı.

Kosova’nın Ocak 2019’ da Avrupa Birliği’ ne üye olmayan Merkez ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine (CEFTA) ihracatın (-22.8%) oranında düşüşle 7.4 milyon euroya, toplamda ise ihracatın %31.9’una ulaştı. CEFTA ülkelerinden yapılan ithalatın ise, %46,5 düşüş ile 19,8 milyon euroya, toplamda ithalatın %10,4’ üne ulaştığı bildirildi. İthalatta en yüksek paya sahip ülkelerin ise, Makedonya (%5,7), Arnavutluk (%3,6) ve Sırbistan’ın (%0,4) olduğu belirtildi.

Kosova’nın diğer ülkelere yapmış olduğu ihracatın ise, 7 milyon euro veya %30,1 olarak gerçekleştiği ve bu ülkelerin başında, Hindistan’ ın (%14,9) ve İsviçre’ nin (%9) oranında olduğu bildirildi.

Diğer ülkelerden yapılan ithalatın 71,3 milyon euroya ulaştığı ve %37,5 düzeyine geldiği bildirildi. Diğer ülkelerden yapılan ithalatın payının en yüksek olduğu ülkelerin ise, Türkiye’nin (%10,4) ve Çin’ in (%10,9) oranında olduğu belirtildi.

 

LEAVE A REPLY