Kosova Kredi Garanti Fonu Kuruldu

0
671

Özay Pinduk –

Kredi garanti fonunun kurulmasına ilişkin yasa, Kosova Meclisinde onaylanmış ve Kosova Başbakanı İsa Mustafa, Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kosova Merkez Bankası Başkanı Bedri Hamza ve çok sayıda yabancı ülke temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen resmi bir tören ile kredi garanti fonunun kurulumu gerçekleştirilmiştir. Kredi garanti fonu ile özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredi başvurularındaki engellerin azaltılması ve önümüzdeki 6 yıl içerisinde 20 bin kişiye ek istihdam yaratılması hedeflenmektedir.

Başlangıç sermayesinin 20 milyon Euro olacağı açıklanan kredi garanti fonunun 18 milyon Euro’luk bölümü uluslararası donatörler tarafından karşılanacağı açıklanmıştır. Kredi garanti fonu ile önümüzdeki 6 yıl içerisinde katma değeri yüksek yerli üretimi ve istihdamı artıracak yatırımların finansmanında işletmelere yönelik yaklaşık 360 milyon Euro değerinde banka kredisi kullanımı için olanak sağlanacağı ifade edilmiştir.

Kosova’da özellikle yeni ve küçük ölçekli işletmelerin uzun vadeli banka kredisi veya kredi limit artışı başvuruları bankalar tarafından istenilen çeşitli teminatlardan dolayı çoğu işletmeler için önemli bir engel teşkil etmekte veya kredi başvuruları iptal edilmektedir. Bölge ülkelerinde olduğu gibi Kosova ekonomisinin kalkınmasında da küçük ve orta ölçekli işletmelerin önemi çok büyüktür.

Kredi ganati fonunun temel amacı gelecek vaad eden işletmelerin rekabet avantajı elde ederek üretimlerini artırmalarına ve büyümelerine öncelik veren projelerin hayata geçirilmesine yönelik işletmelere destek vermek ve bir anlamda üstlenilecek risk ile işletmelerin uzun vadeli ve düşük maliyetli banka kredisi kullanmalarını sağlayarak girişimciliği ve yatırımları teşvik etmek ve ekonominin kalkınmasına yardımcı olmaktır.

Kosova ekonomisinin kalkınmasında kamu yatırımları ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin yatırımları önemli olduğundan dolayı sürdürülebilir ekonomik büyüme için kredi garanti fonu ile işletmelere yönelik uzun dönemli finansman olanaklarının yaratılması önemlidir.

Kosova kredi garanti fonu yönetim kurulu 7 üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri; Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının birer temsilcisi, yönetim kurulunun atayacağı genel müdür ve uluslararası donatörler tarafından belirlenecek bağımsız 4 üyeden oluşacaktır. Kredi garanti fonu yönetim kurulu yapısından da anlaşılacağı üzere ulsulararası donatörlerin sadece fonun kurulum aşamasında değil aynı zamanda fonun yönetiminde de aktif rol üstleneceği ve fonun siyasi etkilerden arınmış bir şekilde bağımsız bir kuruluş olarak faaliyet göstermesi hedeflendiği anlaşılmaktadır.

Kosova’da bankacılık sektörü, ekonominin gelişmesine paralel olarak büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. 2015 yılı sonu itibariyle bankacılık sektörü varlıkları geçen yıla göre % 6,3 artmış ve 3.3 milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörü tarafından verilen krediler ise geçen yıla göre % 7,3 artarak toplam 2 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere bankacılık sektöründe likidite sıkıntısı bulunmamakta olup likidite yönetimi konusunda bankaların temkinli hareket ettiği söylenebilir. Özellikle ödenmeyen kredi borçlarının geçen yıla göre azalmış olması ve kredi garanti fonunun kurulması bankacılık sektörü risk yönetimini doğrudan etkileyerek bankaları daha da cesaretlendirecektir.

LEAVE A REPLY